Línies estratègiques


El projecte “En família”, que està directament vinculat a l’H2030, gira entorn uns eixos temàtics amb mirada a llarg termini.

<<La clau de l’educació no és ensenyar, és despertar>>

Ernest Renan

El grup impulsor “En família” treballa al voltant de cinc grans eixos temàtics que representen un ampli ventall de continguts i interessos, que permeten cercar les accions més adequades al llarg dels propers anys i que es poden ampliar. Els eixos són:

  • Escola i coneixement
  • Educació emocional
  • Família. Creixement, interaccions i relacions
  • Hàbits i salut
  • Lleure i joc