“En família”, acompanyament en la “criança positiva”

Criar els fills requereix un procés d’aprenentatge i de temps per aprendre a partir de les experiències pròpies i les d’altres. És a dir, de criar els infants se n’aprèn. Per això, en els darrers anys, es torna a considerar que la família és la principal educadora dels nens i nenes, sobretot en els primers anys de vida.

Si la família és tan important, s’ha d’empoderar i donar suport a les mares i els pares perquè tinguin cura de les seves criatures. A aquest procés se l’anomena la “criança positiva”, que és el fet de tenir una resposta adequada ales necessitats dels infants en els diferents contextos en què es produeix l’aprenentatge.

Des de l’escola ens fem ressò de la importància que té el procés de criança i de la necessitat de crear espais que ajudina fomentar valors, actituds i comportaments que afavoreixinel desenvolupament adequat dels nens i nenes d’edats primerenques.

I, per això, hem posat en marxa el projecte “En família” que està centrat en el concepte de “criança positiva” i que està destinat a totes les famílies de la nostra comunitat educativa, des dels anys primerencs de l’educació infantil, passant per la primària i fins els darrers cursos de la secundària i el batxillerat, amb la voluntat de donar resposta a algunes de les qüestions que es plantegenen el seu procés d’aprenentatge.


Advertisement